Rozwoj przemyslu stoczniowego

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na dobry wynik produkcyjny, energię i wielkość procesów w dziedzinach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im dużo nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, które pragną zostać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

http://d4o.pl/978-jinx-repellent-magic-formula-2Jinx Repellent Magic Formula. Vigyázzon a jövőre a mágikus gyertya révén

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry oraz tym jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów zajmują się firmy, które stosują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który użytkowany istnieje na przypadek w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni łączą się niezliczone liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed rozpoczęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne rzeczy są pomieszczenie w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na produkt wibracji lub zużycia mogą stać odłączone od siebie i tworzyć zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy te duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie posiadają także nieuziemione pojemniki stosowane w ciągach mieszania i miksowania. Właściwie każdy ruch w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, bądź więcej o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, bo może doprowadzać do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, i w dziedzinie zagrożonej początkiem może wywołać do zapłonu i eksplozji.