Odpylacze kolumnowe

Odpylacz wykonany razem z poradą atex (atex dust collector) gra w strukturze filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla zwykłych oraz wielkich instalacji odpylających z okazją rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania towaru na zewnątrz filtra.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-altum/

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest dostarczane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są proste w toku normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy jest w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przychodzi do rozprężenia, co daje, że wielkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów dostaje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega robieniu się wentylatora po zatrzymaniu, co robi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest zadowalające dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego pozycji (on-line) kiedy również po jego wyłączeniu (off-line).