Gaszenie pozarow gazow

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy ale z drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie posiada również czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w okolicy spalania również na ograniczeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, uzyskuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto i dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w mieszkaniach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej uzyskuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest konieczna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna stosowana istnieje zarówno do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub i zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tym dużo funkcjonalne, im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również pokazuje się pomocna, jednak jedynie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako materiał gaśniczy, nie zapewne istnieć przydatna na prawdziwych przestrzeniach. Aczkolwiek nie tylko. Pary wodnej nie należy traktować w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wykorzystuje się ponadto w miejscach, w których pewnie ona sprawić poparzenia znajdujących się w nich wszystkich. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną godzi się również z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.